Êzîdînamê TV mêvanê Casim Maxmudov bûye, kî wê wera pêşkêş ke, çima Ermenistan welatê serkeftinê ye û behsa çîroka Mexmûdiyan bike.

Diese Reportage wurde vom Auswärtigen Amt gefördert.

#civilsocietycooperation