Êzîdînamê TV mêvanê Şêx Maksîm bûye, kî wê wera Qewlê Koçeka şirove bike.

Diese Reportage wurde vom Auswärtigen Amt gefördert.

#civilsocietycooperation