Êzîdînamê TV mêvanê Şêx Rostom Amadov bûye, kî wê wera pêşkêş ke jiyana xwe.

Diese Reportage wurde vom Auswärtigen Amt gefördert.

#civilsocietycooperation