Êzîdînamê TV mêvanê Wezîre Arif (Nebîyê Cangîr Axa) bûye, kî wê wera pêşkêş ke bîranînênên xwe.

Diese Reportage wurde vom Auswärtigen Amt gefördert.

#civilsocietycooperation