Êzîdînamê TV mêvanê Xetoyê Cimo bûye, kî wê wera pêşkêş ke dîroka malbeta xwe.

Diese Reportage wurde vom Auswärtigen Amt gefördert.

#civilsocietycooperation