Êzîdînamê TV mêvanê Yûrî Smoêv bûye – rêdaktorê malpera yazidis.info.
Yûrî Smoêv wê mera pêşkêş ke çiva mjûl dibe û wê wera dîroka malbeta xwe pêşkêş ke.

Diese Reportage wurde vom Auswärtigen Amt gefördert.

#civilsocietycooperation